Gezamenlijke visie

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren. Vanuit een gezamenlijke visie van alle partners is het doel hiervan om beter tegemoet te komen aan de hulpvraag van het kind en het gezin. Daarnaast verwachten de gemeenten dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten.

De start van de samenwerking tussen gemeenten en professionals, cliënten en scholen was het ontwikkelen van een gezamenlijke visie die de kern vormt voor het te ontwikkelen MVS jeugdmodel. Het kind/de jongere en de oplossing die nodig is (zoveel mogelijk in het normale leven) staan centraal in het MVS Jeugdmodel.

Er zijn zes bouwstenen benoemd die in samenhang het MVS jeugdmodel vormen. Ook is er een transformatiestrategie ontwikkeld die beschrijft hoe stakeholders gezamenlijk de gewenste verandering in gedrag en cultuur gaan realiseren. In het Koersdocument staat hoe het MVS Jeugdmodel eruit ziet (inclusief bouwstenen en transformatiestrategie )en wat de koers is voor de ontwikkeling van jeugd(hulp) in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.