Verslag bijeenkomst 18 mei

Dinsdag 18 mei vond de eerste (online) terugkoppelbijeenkomst plaats voor iedereen die betrokken is bij het MVS Jeugdmodel. Ruim zestig deelnemers namen deel aan deze eerste bijeenkomst. Dit geeft aan dat er bij velen van u de behoefte is aan het delen van kennisen ervaringen met elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd er al meteen onderling contact gemaakt en afgesproken om elkaar op te zoeken en samen op te trekken. Enkele deelnemers gaven ook via de chat aan het belangrijk te vinden dat de kennis en ervaring van de professionals bij elkaar komt.

Actuele stand van zaken

De bijeenkomst startte met een presentatie over de actuele stand van zaken van het programma. Anja Krijnberg blikte kort terug op het Koersmodel dat tot stand is gekomen met de inbreng van u en vele anderen. Het kind en de mensen in de omgeving van het kind staan centraal en zijn en blijven ons vertrekpunt in de uitwerking van het model. Ook gaf Anja een korte toelichting op de werkgroepen en de samenhang met de voorbereidingen voor de inkoop van (gespecialiseerde) jeugdhulp vanaf 1 januari 2023 door de MVS gemeenten. Velen van u nemen deel aan beide sporen.

Eerste indrukken en opbrengsten werkgroepen

Rob van der Mark vertelde als trekker van de werkgroep Onderwijs, voorschoolse voorzieningen en kinderopvang enthousiast over de eerste bijeenkomst van deze werkgroep. De sfeer was goed en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het slagen van dit verandertraject werd ook uitgesproken: wat kan ik doen om de hulp aan kinderen en jongeren beter te maken?

Marit van Toledo neemt deel aan de werkgroep praktijkondersteuner huisarts. Marit vertelde vanuit haar praktijkervaring als prakrijkondersteuner volwassenen dat ze veel kansen ziet voor jongeren en dat ze de wens/noodzaak voor hulp bij jongeren ook herkent. Samenwerking met andere partijen in het netwerk rondom jongeren is daar echt bij nodig en de gedachte van een flexteam spreekt Marit aan.

Verandering van systeem én cultuur

Peter van der Windt, directeur van IKC Alexander - een basisschool in de Westwijk in Vlaardingen - vroeg zich af wat het perspectief is dat hij morgen kan geven aan medewerkers die dag in dag uit te maken hebben met complexe problematiek van kinderen en die in hun poging om te helpen tegen dichte deuren aanlopen en te maken krijgen met belemmeringen.

Deze vraag raakt de kern van de verandering waar we met alle betrokkenen voor aan de lat staan. Om de jeugdhulp in onze regio te verbeteren is het nodig dat organisaties en professionals (anders) met elkaar samenwerken en bestaande (en vertrouwde!) grenzen en protocollen van organisaties los durven laten. Dat vraagt om een forse verandering. Niet alleen in het systeem, maar zeker ook in gedrag en cultuur.

Werkgroep communicatie

Het vraagt ook om heldere communicatie: wat vertel ik mijn medewerkers en wat maakt dat dit wél gaat lukken? Het programmateam pakt het thema de komende tijd verder op en stelt voor om met een aantal mensen een werkgroep communicatie te starten. Bij deze roepen wij belangstellenden voor deze werkgroep op om zich aan te melden via jeugdhulpmvs@maassluis.nl.

Vervolgbijeenkomst

Dinsdag 15 juni is de volgende terugkoppelbijeenkomst. Heeft u naar aanleiding van deze eerste sessie suggesties voor ons voor de opzet van deze bijeenkomst, dan horen wij dat heel graag. Dat kan heel makkelijk door een reply op deze mail. Laat het ons ook weten als u zaken gemist heeft die we volgens u een volgende keer wel een plekje moeten geven in deze bijeenkomst. Ondertussen willen we u vooral uitnodigen om elkaar op te zoeken. Een van de manieren waarop we dit als programmateam willen faciliteren, is via de website www.jeugdhulpmvs.nl die binnenkort live gaat.