Verslag bijeenkomst 15 juni

Dinsdag 15 juni jl. organiseerde het Programmateam Jeugdhulp MVS een tweede (online) terugkoppelbijeenkomst om u bij te praten over de actuele stand van zaken. Projectleider Anja Krijnberg nam ons mee naar de huidige fase van het traject, Bart Lamers (gemeente Vlaardingen) gaf een update vanuit de werkgroep Veiligheid en Sandra Hoekstra (Pameijer) vanuit de werkgroep Flexibel Team.

kind tussen ouders

Net als tijdens de eerste bijeenkomst op 18 mei jl. waren er ook nu ruim zestig deelnemers aanwezig. Het is fijn en belangrijk ieders betrokkenheid te zien en ervaren. Uw inzet en input vanuit de praktijk vormt de basis voor de ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel, met als gezamenlijk doel de jeugdhulp in onze regio te verbeteren.

De presentatie van Anja Krijnberg kunt u terugvinden op www.jeugdhulpmvs.nl. Onderstaand de bijdragen van de werkgroepen Veiligheid en Flexibel Team, in hoofdlijnen.  

Werkgroep Veiligheid

Bart Lamers presenteert een door de werkgroep opgesteld startdocument: “Het veiligheidsaspect bij de ontwikkeling van kinderen, speelt een rol in alle zes bouwstenen van het MVS-Jeugdmodel zoals benoemd in het Koersdocument. Met het startdocument geven we een voorzet op hoe we het onderwerp ‘veiligheid’ een plek kunnen c.q. moeten geven in het Jeugdmodel. Een startmoment van waaruit we verder praten en denken, informatie ophalen en delen met andere werkgroepen. De voorzet is niet volledig, het geeft een richting aan maar schrijft de richting niet voor. De uiteindelijke richting bepalen we samen.”

“Als werkgroep geven we vorm aan de Intensieve Casus Regie bij huiselijk geweld; willen we de vrijwillige hulpverlening beter uitrusten om Maatregelhulp te voorkomen; zoeken we naar manieren om tijdig, zo licht en zo dichtbij mogelijk hulp te organiseren en zoeken we naar alternatieven binnen het netwerk.” 

Het volledige startdocument kunt u teruglezen op www.jeugdhulpmvs.nl

Werkgroep Flexibel Team

Wat ís een flexibel team? Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? Het zijn de twee hoofdvragen 

tijdens een eerste verkennende brainstorm met de 12 deelnemers in de werkgroep. Sandra Hoekstra vat de uitkomst kort samen. 

Een flexibel team:

  • is daadwerkelijk flexibel zodat er snel kan worden gereageerd op de vraag 
  • dient onderscheidend te zijn en de inzet zo kort als mogelijk (snelle doorloop)
  • heeft zelf geen caseload, is een flexibele schil die je overal kunt positioneren
  • is qua samenstelling een platform van verschillende specialisten 
  • is beschikbaar op afroepbasis

Sandra: “Het flexibel team moet op de juiste manier zijn ingericht zodat het snel de hulp kan bieden die nodig is: binnen het eigen team, doorzetten naar specialistische hulp of juist afschalen naar het brede sociale domein. Dat kan alleen met een goede triage. Verder is het belangrijk dat de casuïstiek altijd onder regie van het wijkteam blijft, zodat de casus weer kan terugvloeien naar het wijkteam. 
Belangrijk is bovendien om heel kritisch te zijn in wat er wel en niet bij het flexibel team hoort, zodat het geen sluiproute wordt om bijvoorbeeld wachtlijstproblematieken op te lossen. De extra waarde  van het flexibel team is dat het kennis en kunde toevoegt door o.a. coaching on the job en out of the box denken. Door een juiste inzet van het team kan er eerder een juiste diagnose worden gesteld.” 
Tijdens de tweede bijeenkomst komt de werkgroep tot de conclusie dat er informatie nodig is van de werkgroep Wijkteams, het wijkteam is de basis waar het flexibel team op moet aansluiten. Daarnaast is de werkgroep afhankelijk van de besluiten die worden genomen, aansluitend kan de invulling van het Flexibel Team verder worden geconcretiseerd. 

Vervolgbijeenkomst

Dinsdag 13 juli a.s. is de volgende terugkoppelbijeenkomst, u ontvangt daarvoor deze week een uitnodiging. Heeft u tips of suggesties voor de opzet van de bijeenkomst? Zijn er onderwerpen die u volgende keer graag onder de aandacht wilt brengen? Laat het ons weten via een reply op deze mail. 
Blijf elkaar ondertussen actief opzoeken, de lijnen zijn kort en we werken met elkaar aan hetzelfde doel.