Samenwerkingspartners

Een belangrijke kracht van het MVS Jeugdmodel is dat de visie op hoe we de jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen vormgeven in onze regio, is ontwikkeld met een brede groep van partners. Deze partners zijn allemaal vanuit een ander perspectief en vanuit een andere rol betrokken bij de jeugdhulp in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) zijn initiatiefnemer van het MVS Jeugdmodel en opdrachtgever van Mevis als zorgaanbieder met een integrale opdracht. Rogplus is voor de gemeenten de uitvoeringspartner voor het contractmanagement.

Partijen die betrokken zijn bij het MVS Jeugdmodel:

  • Mevis, de wijkteams en plusteams
  • Huisartsen, praktijkondersteuners voor de jeugd (POH-J), jeugd- en kinderartsen, ziekenhuizen
  • Kinderopvangorganisaties en voorscholen
  • Basisonderwijs, voortgezet en passend onderwijs, gezinsconsulenten
  • Buurt- en jongerenorganisaties
  • Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd-GGZ
  • Kinderbescherming, Veilig thuis, GI’s, politie
  • Gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Governance

De MVS-gemeenten (wethouders Jeugd) blijven eindverantwoordelijk voor alle jeugdhulp in hun gemeenten, maar hebben de integrale opdracht belegd bij Mevis. Mevis is een coöperatie en wordt gevormd door de 5 moederorganisaties Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. De dagelijkse aansturing en verantwoordelijkheid van Mevis wordt belegd bij de programmadirecteur.
Namens Mevis zijn Timon en MEE Rotterdam Rijnmond gezamenlijk de contractpartner van de MVS-gemeenten en zij dragen de hoofdelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de Mevis uitvoeringsorganisatie. Deze twee organisaties vormen het Bestuur van de Coöperatie, dat fungeert als het bestuurlijke aanspreekpunt voor de MVS-gemeenten.