Opgroeien naar volwassenheid

Het hoofddoel van het netwerk Opgroeien naar volwassenheid is dat alle jongeren die dit nodig hebben ondersteuning krijgen bij de overgang naar volwassenheid. Het gaat dan vooral om leren, werken, wonen, sociale relaties, financiën, zelfredzaamheid. Er wordt nadrukkelijk gekeken op welke wijze de nu vaak harde overgang naar volwassenheid zachter kan worden gemaakt.

Onderwerpen die in dit netwerk aan de orde komen zijn:

 • In beeld brengen waar de knelpunten zitten en waar ondersteuningsbehoefte ligt
 • Gezamenlijk draagvlak creëren en netwerk bouwen
 • Integrale aanpak ontwikkelen voor overgang 18-/18+

Netwerkregisseur

Deelnemers

 • Sara Does
 • Denise van der Zon
 • Arjen Mook
 • Lars Sørensen (Rogplus)        
 • Cimberley Grund (Mevis)
 • POH-jeugd
 • Scala
 • Pameijer
 • DSW
 • Leerrecht

De groep wordt nog uitgebreid met Jongerenwerk (GroUp / Yets), ZorgSamen, Stroomopwaarts, DOCK, Albeda College, Lentiz, WMO Rogplus en Beschermd wonen.

Documenten

 • Plan van aanpak Netwerk Opgroeien naar volwassenheid is op te vragen bij de netwerkregisseur

Planning

 • De eerstvolgende bijeenkomst wordt op een later moment toegevoegd.