Opgroeien in veiligheid

Veiligheid is een onderwerp dat door alle lagen van jeugdhulp en daarmee het MVS Jeugdmodel terugkomt. Dit vraagt een brede blik op ‘opgroeien in veiligheid’. Daar verbinden we ons aan met vele partners. Daarbij valt een deel van het netwerk Opgroeien in veiligheid weliswaar niet binnen het MVS Jeugdmodel, maar past het wel bij de complete veiligheidsketen en is dus relevant voor dit netwerk.

De doelen van het netwerk Opgroeien in veiligheid zijn:

 1. Samen de veiligheid voor de jeugdigen zo goed mogelijk borgen. 
 2. Veiligheid zo veel mogelijk dichtbij het kind, gezin en hun leefwereld creëren.

Onderwerpen die in dit netwerk aan de orde komen zijn:

 • hoe gaan we om met de ondergrens van veiligheid?
 • vroegsignalering: snel signalen opmerken en delen in samenwerking met het voorveld
 • duidelijke informatie met elkaar delen over formele en informele partners
 • op de korte termijn een ‘veilige’ overbrugging naar toekomstige stappen mogelijk maken
 • op lange termijn het inrichten van een zo goed mogelijke aanpak voor veiligheid

Netwerkregisseurs

Deelnemers aan dit netwerk

 • Anja Bremer, Raad voor de Kinderbescherming
 • Anne-Marie van Wingerden, CJG Rijnmond
 • Angelina Franken, Elckerlyc
 • Annelieke van der Heijden, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
 • Annemarie de Vor, Leger des Heils
 • Astrid Solter, wijkteams Vlaardingen
 • Ans Westplate, Samenwerkingsverband
 • Bibi Axwijk, Halt
 • Bertina Greven, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
 • Bianca Ellerkamp, gemeente Schiedam, afdeling Veiligheid & Crisisbeheersing
 • Desirée Langeveld, Mevis
 • Daniella Veldhoven, gemeente Maassluis
 • Esther van der Ende, gemeente Maassluis
 • Ester van der Blink, gemeente Maassluis
 • Esther Vermaat, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
 • Guido de Vos, Politie
 • Joyce Buiting, Leger des Heils
 • Jeroen Dejalle, Yets Foundation
 • John Oehlers, Politie
 • Lars Sorensen, ROGplus
 • Melinda Bronsveld, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
 • Marian Melchior, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
 • Margeaux te Meij, William Schikker Stichting
 • Mirelle Groenendaal, WOT Schiedam
 • Myriam Putman, gemeente Vlaardingen
 • N. Amagir, gemeente Maassluis
 • Simon Wittenbols, GRJR
 • Titia Kemper, IKC van Kampen
 • Thijmen Klinkhamer, Gro-up Buurtwerk
 • Tjallielle Muller, Minters
 • Wolter Dijkstra, Gro-up Buurtwerk

Documenten

Planning

 • De eerstvolgende bijeenkomst wordt op een later moment toegevoegd.