Opgroeien in gezondheid

Het hoofddoel van het netwerk Opgroeien in gezondheid is dat de juiste zorg op de juiste plaats geboden wordt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Gemeenten beogen hiermee de zorg aan haar inwoners te verbeteren, de wachtlijsten voor de GGZ te beperken en kosten te besparen.

Het netwerk kijkt breed naar gezondheid, de aansluiting naar onderwijs en CJG is daarbij een belangrijk onderdeel net als een netwerk van verwijzers (huis-, jeugd- en kinderartsen), CJG en eerstelijns zorg zoals verloskundigen en fysiotherapeuten. 

Ouders en/of jeugdigen zullen als er zorgen zijn, zich veelal wenden tot hun huisarts. De praktijkondersteuner huisarts voor de jeugd (POH-J) is daarbij een belangrijke bouwsteen. Door in de huisartsenpraktijk jeugdigen (en hun ouders) met problemen te spreken, kan vroeg op de plek met de zorgvraag beoordeeld worden welke ondersteuning de jeugdige en het gezin nodig heeft. De functie en rol van de POH-J staat hierbij centraal.

Onderwerpen die in dit netwerk aan de orde komen zijn:

  • het belang van de (preventieve) gezondheidszorg en functie en rol van de POH-J
  • positie van de POH-J in de huisartsenpraktijk, binnen het wijkteam en in de relatie met CJG en het onderwijs

Netwerkregisseur

Documenten

  • Plan van aanpak Netwerk Opgroeien in gezondheid is op te vragen bij de netwerkregisseur

Planning

  • De eerstvolgende bijeenkomst wordt op een later moment toegevoegd.