Opgroeien in de buurt

Het netwerk Opgroeien in de buurt denkt na over het ondersteunend netwerk rondom het kind en de ouder/opvoeder in het gewone leven.

We willen:

  • Ondersteuning aan kinderen/ouders met zo min mogelijk hulpinterventies en minimum aan doorverwijzing
  • Van gesnipperde inzet naar geschakelde inzet met ruimte voor eigen initiatief
  • Situationeel ondersteunend netwerk rondom kind/ouders dichtbij 
  • Zo gewoon mogelijk opgroeien faciliteren.  

We werken daarmee aan een meer integraal en collectief aanbod in de buurt, het bevorderen van de sociale cohesie en vroegsignalering in de buurt en de sociale netwerken.

Netwerkregisseurs

Documenten

Planning

  • 2 februari 2023: deze keer over de rol van vrijwilligersorganisaties.