Opgroeien in de buurt

Het netwerk Opgroeien in de buurt denkt na over het ondersteunend netwerk rondom het kind en de ouder/opvoeder in het gewone leven.

We willen:

  • Ondersteuning aan kinderen/ouders met zo min mogelijk hulpinterventies en minimum aan doorverwijzing
  • Van gesnipperde inzet naar geschakelde inzet met ruimte voor eigen initiatief
  • Situationeel ondersteunend netwerk rondom kind/ouders dichtbij 
  • Zo gewoon mogelijk opgroeien faciliteren.  

We werken daarmee aan een meer integraal en collectief aanbod in de buurt, het bevorderen van de sociale cohesie en vroegsignalering in de buurt en de sociale netwerken.

Netwerkregisseurs

Documenten

Planning

  • 2 februari 2023: deze keer over de rol van vrijwilligersorganisaties.
Nieuwsbrief 2 februari 2023

Beste lezer, 

De eerste maand van 2023 zit er al weer bijna op. Vanaf 1 januari zijn we in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gestart met het werken volgens het MVS Jeugdmodel en loopt alle jeugdhulp via Mevis: van laagdrempelige zorg in het wijkteam tot en met specialistische hulp als dat nodig is. 

Kinderen en jongeren die voor 1 januari 2023 al ondersteuning kregen, hebben een brief gekregen over de start van Mevis. In de meeste gevallen blijven jongeren bij dezelfde hulpverlener en merken ze niet direct veel van de veranderingen. Bij een aantal cliënten –bijvoorbeeld waar sprake is van overdracht van lopende dossiers - lopen dingen nog niet goed. In die gevallen zoeken we zo snel mogelijk een passende oplossing. 

Deze nieuwsbrief is voor alle betrokkenen in de jeugdhulp rond kinderen, jongeren en hun gezinnen en geeft de laatste ontwikkelingen en ervaringsverhalen in het MVS Jeugdmodel. Meer nieuws is ook terug te vinden op de website www.jeugdhulpmvs.nl

Veel leesplezier!

 

1    

Het Jeugdmodel in de praktijk van...

Jeroen Dejalle van YETS Foundation over het gedachtegoed en de werkwijze van Yets in relatie tot het MVS Jeugdmodel. “De menselijkheid moet terug in het systeem. Daarbij passen geen wachtlijsten. Als een jongere zes maanden op hulp moet wachten, zijn de problemen verergerd en klopt ook de indicatie niet meer.” Lees verder

Mevis    

Mevis-talk:

Een update van Mevis over de laatste stand van zaken en leerpunten die samengaan met de start van een nieuw consortium. Deze keer over de jeugdprofessionals en Scala, naamsbekendheid en uitdagingen bij de start. Lees verder

2    

Uit de netwerken:

Marianne Schipper, coördinator van Moeders Informeren Moeders (MIM) bij het centrum voor Jeugd en gezin (CJG) Rijnmond, is lid van het netwerk Opgroeien in de buurt. “Samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en ouders is belangrijk. Je hebt elkaar nodig. Als ervaringsdeskundige kun je ouders steunen en stimuleren om contact op te nemen met professionals.” Lees verder

Agenda    

Agenda:

2 februari 2023: bijeenkomst netwerk Opgroeien in de buurt, deze keer over de rol van vrijwilligersorganisaties.

Poll    

Poll:

We peilen graag wat alle betrokkenen rond het MVS Jeugdmodel willen terugzien op de volgende brede stakeholdersbijeenkomst rond het MVS Jeugdmodel. Vul de poll in.