Netwerken

Om het kind en het gezin echt centraal te stellen en kinderen en gezinnen met een hulpvraag zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven te ondersteunen, is het nodig dat organisaties en professionals (anders) met elkaar samenwerken en bestaande vertrouwde grenzen en protocollen loslaten. Dat vraagt om een forse verandering. Zowel in systemen, structuren en werkwijzen, als in gedrag en cultuur.

Een van de belangrijkste onderdelen van het MVS Jeugdmodel is het creëren van een netwerkgerichte samenwerking waarin partijen elkaar kennen en weten te vinden, vertrouwen op elkaars expertise en elkaar goed informeren.

Transformatie

Het vormgeven aan deze transformatie gebeurt op verschillende manieren. De transformatiestrategie in het Koersdocument(pdf, 1 MB) beschrijft hoe stakeholders gezamenlijk de gewenste verandering in gedrag en cultuur gaan realiseren. 

De transformatie op de uitvoering en casuïstiek gebeurt bijvoorbeeld in de wijkteams en aan doorbraaktafels waar Mevis en de verschillende zorgprofessionals in multidisciplinair verband complexe vraagstukken bespreken om tot de beste oplossing te komen.

De transformatie op de samenwerking en aanpak tussen de verschillende betrokken partijen gebeurt in themagerichte netwerken waarbinnen partijen met elkaar het leren en transformeren handen en voeten geven. 

Vijf netwerken

De themagerichte netwerken overlappen elkaar en vullen elkaar aan. De deelnemers zijn verschillende samenwerkingspartners in de jeugdhulp: wijkteamprofessionals, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieders en de vele organisaties en personen die als onderaannemer van Mevis actief zijn in de wijken en (in)direct een rol vervullen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. 

De 5 netwerken zijn: