Samenwerking

 • Samenwerkingspartners

  Een belangrijke kracht van het MVS Jeugdmodel is dat de visie op hoe we de jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen vormgeven in onze regio, is ontwikkeld met een brede groep van partners. Deze partners zijn allemaal vanuit een ander perspectief en vanuit een andere rol betrokken bij de jeugdhulp in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 • Netwerken

  Om het kind en het gezin echt centraal te stellen en kinderen en gezinnen met een hulpvraag zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven te ondersteunen, is het nodig dat organisaties en professionals (anders) met elkaar samenwerken en bestaande vertrouwde grenzen en protocollen loslaten. Dat vraagt om een forse verandering. Zowel in systemen, structuren en werkwijzen, als in gedrag en cultuur.

 • Opgroeien in de buurt

  Het netwerk Opgroeien in de buurt denkt na over het ondersteunend netwerk rondom het kind en de ouder/opvoeder in het gewone leven.

 • Opgroeien door spelen en leren

  Dit netwerk denkt na over de aansluiting tussen de zorgstructuur binnen het onderwijs en het jeugdmodel. Dit geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen waarbij deze aansluiting niet altijd vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan de kinderopvang, de VVE en passend onderwijs. De gezamenlijke uitdaging ligt in het tijdig en dichtbij aanbieden van ondersteuning aan jeugdigen die dit nodig hebben.

 • Opgroeien in gezondheid

  Het hoofddoel van het netwerk Opgroeien in gezondheid is dat de juiste zorg op de juiste plaats geboden wordt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Gemeenten beogen hiermee de zorg aan haar inwoners te verbeteren, de wachtlijsten voor de GGZ te beperken en kosten te besparen.

 • Opgroeien in veiligheid

  Veiligheid is een onderwerp dat door alle lagen van jeugdhulp en daarmee het MVS Jeugdmodel terugkomt. Dit vraagt een brede blik op ‘opgroeien in veiligheid’. Daar verbinden we ons aan met vele partners. Daarbij valt een deel van het netwerk Opgroeien in veiligheid weliswaar niet binnen het MVS Jeugdmodel, maar past het wel bij de complete veiligheidsketen en is dus relevant voor dit netwerk.

 • Opgroeien naar volwassenheid

  Het hoofddoel van het netwerk Opgroeien naar volwassenheid is dat alle jongeren die dit nodig hebben ondersteuning krijgen bij de overgang naar volwassenheid. Het gaat dan vooral om leren, werken, wonen, sociale relaties, financiën, zelfredzaamheid. Er wordt nadrukkelijk gekeken op welke wijze de nu vaak harde overgang naar volwassenheid zachter kan worden gemaakt.

 • Agenda

  Bekijk welke bijeenkomsten gepland staan.