Terugkoppelbijeenkomsten

Meld u aan voor een bijeenkomst en bekijk de verslagen en presentaties van de vorige bijeenkomsten.

  • Meld u aan!

  • Verslag bijeenkomst 13 juli

    De afgelopen periode is in de diverse werkgroepen door u hard gewerkt aan het uitwerken van het MVS Jeugdmodel. Van een plan op papier naar een realistisch en gewenst model om effectief mee aan de slag te kunnen. Het Actieplan MVS Jeugdmodel is daarvoor onze basis. Tijdens de twee terugkoppelbijeenkomsten werd stilgestaan bij de ontwikkelingen in de verschillende werkgroepen en de kansen die het MVS Jeugdmodel biedt voor de toekomst. In de laatste terugkoppelbijeenkomst gaf projectleider Anja Krijnberg de aanwezigen een update over de inkoop jeugdhulp.

  • Verslag bijeenkomst 15 juni

    Dinsdag 15 juni jl. organiseerde het Programmateam Jeugdhulp MVS een tweede (online) terugkoppelbijeenkomst om u bij te praten over de actuele stand van zaken. Projectleider Anja Krijnberg nam ons mee naar de huidige fase van het traject, Bart Lamers (gemeente Vlaardingen) gaf een update vanuit de werkgroep Veiligheid en Sandra Hoekstra (Pameijer) vanuit de werkgroep Flexibel Team.

  • Verslag bijeenkomst 18 mei

    Dinsdag 18 mei vond de eerste (online) terugkoppelbijeenkomst plaats voor iedereen die betrokken is bij het MVS Jeugdmodel. Ruim zestig deelnemers namen deel aan deze eerste bijeenkomst. Dit geeft aan dat er bij velen van u de behoefte is aan het delen van kennisen ervaringen met elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd er al meteen onderling contact gemaakt en afgesproken om elkaar op te zoeken en samen op te trekken. Enkele deelnemers gaven ook via de chat aan het belangrijk te vinden dat de kennis en ervaring van de professionals bij elkaar komt.