Over ons

Een belangrijke kracht van het MVS Jeugdmodel is dat de visie op hoe we de jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen willen vormgeven in onze regio is ontwikkeld met een brede groep van partners. Deze partners zijn allemaal vanuit een ander perspectief en vanuit een andere rol betrokken zijn bij de jeugdhulp in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 • Contact

  Kunt u iets niet vinden op deze website of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op via het contactformulier.

 • Agenda

  Bekijk welke bijeenkomsten gepland staan.

 • Terugkoppelbijeenkomsten

  Meld u aan voor een bijeenkomst en bekijk de verslagen en presentaties van de vorige bijeenkomsten.

 • Werkgroepen

  Allerlei werkgroepen zijn en gaan aan de slag gaan met het uitwerken van onderwerpen uit het koersdocument. De werkgroepen zijn een mix van alle stakeholders: cliënten, inwoners, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieders, wijkteams en de vele organisaties en personen die actief zijn in de wijken en (in)direct een rol vervullen bij het (gezond en veilig) opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren.

 • Inspiratiecafe’s

  Naast de terugkoppelbijeenkomsten organiseren we na de zomer een aantal inspiratiecafé ’s. Doel van deze bijeenkomsten is het delen van kennis en ervaring en het opdoen van inspiratie voor ‘ons’ MVS-verandertraject.