Visie

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) versterken samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio. Zowel thuis als op school, in de buurt en in de vrije tijd.

Voor professionals in de jeugdhulp betekent de verandering dat ze makkelijker met elkaar afstemmen, meer maatwerk kunnen bieden, minder papierwerk hebben én dat er ruimte ontstaat om te vernieuwen.

Het Koersdocument (pdf, 1 MB) beschrijft het MVS Jeugdmodel en de transformatiestrategie van hoe alle betrokken partijen de gewenste verandering in gedrag en cultuur samen gaan realiseren. 

Lees ook de visie van www.mevis.nl op de cliënt.