Eén consortium

Vanaf 1 januari 2023 gaan Maassluis, Schiedam en Vlaardingen samen een groot gedeelte van de (specialistische) jeugdhulp uitvoeren. Dinsdag 5 oktober 2021 hebben de drie gemeenten hiertoe een aankondiging van een aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp verstuurd, die vanaf donderdag 7 oktober voor iedereen zichtbaar is op Tenderned. Hiermee willen zij per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner contracteren die verantwoordelijk is voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders.

Jongeren_op_bankje 640x480Sinds 1 januari 2023 hebben de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een groot gedeelte van de (specialistische) jeugdhulp als integrale opdracht uitbesteed aan samenwerkingspartner Mevis. Mevis is als uitvoeringspartner verantwoordelijk voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders in de drie gemeenten. Gezamenlijk met de inwoners en alle andere netwerkpartners geeft Mevis invulling aan het MVS Jeugdmodel en de verandering die daarbij hoort om het samen beter te doen voor onze kinderen.

Aanbesteding

De aanbesteding was een belangrijk onderdeel van het in uitvoering brengen van het MVS Jeugdmodel. Het gaat daarbij om een integrale opdracht waarvan (specialistische) jeugdhulp, het  jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de jeugdhulp in het onderwijs en het zogeheten flexibel team met specialisten onderdeel uitmaken.