MVS Jeugdmodel

  • Visie

    De start van de samenwerking tussen gemeenten en professionals, cliënten en scholen was het ontwikkelen van een gezamenlijke visie die de kern vormt voor het te ontwikkelen MVS jeugdmodel. Het kind/de jongere en de oplossing die nodig is (zoveel mogelijk in het normale leven) staan centraal in het MVS Jeugdmodel.

  • Eén consortium

    Vanaf 1 januari 2023 gaan Maassluis, Schiedam en Vlaardingen samen een groot gedeelte van de (specialistische) jeugdhulp uitvoeren. Dinsdag 5 oktober 2021 hebben de drie gemeenten hiertoe een aankondiging van een aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp verstuurd, die vanaf donderdag 7 oktober voor iedereen zichtbaar is op Tenderned. Hiermee willen zij per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner contracteren die verantwoordelijk is voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders.

  • Jeugdprofessionals

    De professionals van de wijkteams zijn geworteld in de wijken waar ze zijn gevestigd en kennen de netwerken en specifieke kenmerken van de wijk.