Nieuwsberichten

Een overzicht van het laatste nieuws over jeugdhulp MVS.

 • Vragen en antwoorden rond de start per 1 januari 2023

  11 november 2022

  Vanaf 1 januari 2023 starten we in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met het werken volgens het MVS Jeugdmodel en loopt alle jeugdhulp via Mevis als zorgaanbieder. Veel vragen en antwoorden voor zorgprofessionals, zorgaanbieders, cliënten, verwijzers, wijkteammedewerkers, gezinsspecialisten, huisartsen en andere verwijzers zijn terug te vinden op www.mevis.nl en op www.jeugdhulpmvs.nl. Basis voor alle verwijzers is dat zij vanaf 1 januari doorverwijzen naar één loket voor jeugdhulp en ondersteuning aan gezinnen.

 • Portret van… Guido de Vos, senior Gebieds Gebonden Politiezorg (GGP) Jeugd bij het basisteam Schiedam

  11 november 2022

  “Ik vind dat iedereen dezelfde kansen verdient in het leven. In de praktijk is dat natuurlijk een utopie, want het maakt enorm veel verschil waar je bed heeft gestaan.” Guido de Vos werkt sinds 2001 bij de politie, de afgelopen zes jaar als senior GGP Jeugd. Voor onze vaste rubriek vroegen we hem onder andere naar zijn drijfveer om een bijdrage te leveren aan de transformatie van de jeugdhulp en naar zijn inspiratiebron.

 • Impressie eerste netwerkbijeenkomst Opgroeien in veiligheid

  11 november 2022

  Hoe lukt het ons om muren te slechten en echt toe te werken naar het realiseren van een integrale aanpak vanuit de grondgedachte één gezin, één plan, één regisseur? Samen willen we manieren vinden om ons langs belemmerende procedures en randvoorwaarden te manoeuvreren. Een sfeerimpressie van de bijeenkomst van het netwerk Opgroeien in veiligheid

 • “Durf buiten de kaders te denken”

  Tom Valstar, onderwijsspecialist bij Samenwerkingsverband Onderwijs dat past: “In kaart brengen van het aanwezige menselijk kapitaal, stimuleren van gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een zaadje planten in hoofd en hart. Dat is voor mij de kern van wijkgericht werken.”

 • Mevis nieuwe partner MVS Jeugdhulp

  21 april 2022

  Alle jeugdhulp vanaf 2023 dichtbij en vanuit één partij

  Vlaardingen, 21 april 2022 - De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) maakten vandaag bekend dat de aanbestedingsopdracht voor de meeste vormen van jeugdhulp vanaf 2023 is gegund aan Mevis, een samenwerkingsverband bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. Met de keuze voor deze nieuwe samenwerkingspartner is een volgende belangrijke stap gezet in de invoering van het MVS Jeugdmodel. Met het model streven de gemeenten ernaar om de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio te verbeteren.

 • Vernieuwing jeugdhulp vanaf 2023 in MVS Hulp voor kinderen zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) zetten een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te verbeteren. De gemeenten willen per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner contracteren voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Daarom hebben de gemeenten dinsdag een aankondiging van een aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp verstuurd die vanaf vandaag voor iedereen zichtbaar is op TenderNed. Deze stap maakt onderdeel uit van de invoering van het MVS Jeugdmodel.

 • Nieuws Update aanbesteding MVS Jeugdhulp

  Hierbij informeren wij u over een volgende belangrijke stap die we zetten op weg naar de invoering van het MVS Jeugdmodel. Donderdag 7 oktober hebben de drie gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam de aanbestedingsopdracht gepubliceerd waarmee zij per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner willen contracteren die verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdhulp.

 • Praktijkondersteuner Jeugd Sanne van Denzen: "Het is oké om hulp te vragen"

  Praktijkondersteuner Jeugd in huisartsenpraktijk voor jongeren met psychische problemen

  Sinds april dit jaar zijn er in Vlaardingen drie praktijkondersteuners gestart die zich speciaal richten op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Sanne van Denzen is een van deze praktijkondersteuners Jeugd en werkt onder andere voor huisartspraktijk De Wit in Medisch Centrum Hoog Lede.

 • Alle jeugdhulp straks vanuit één partij

  Belangrijke stap in het bieden van hulp en ondersteuning dichtbij

  De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben vandaag besloten alle vormen van jeugdhulp vanaf 1 januari 2023 bij één partij in te kopen. In de aanbestedingsopdracht worden dus ook de onderdelen jeugd en gezin van de wijkteams meegenomen, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de gezinsspecialisten in het onderwijs, en het zogeheten flexibel team met specialisten in de jeugdhulp. Met dit besluit zetten de gemeenten een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te verbeteren.

 • Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blijven in GRJR

  De MVS gemeenten, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, blijven deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Hoewel er eerder nog sprake was van een mogelijke uittreding, is er nu de ruimte voor de uitvoering van het MVS Jeugdhulpmodel binnen de GRJR. Zowel de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam als het Algemeen Bestuur van de GRJR stemden deze week hiermee in.