Vragen en antwoorden rond de start per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 starten we in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met het werken volgens het MVS Jeugdmodel en loopt alle jeugdhulp via Mevis als zorgaanbieder. Veel vragen en antwoorden voor zorgprofessionals, zorgaanbieders, cliënten, verwijzers, wijkteammedewerkers, gezinsspecialisten, huisartsen en andere verwijzers zijn terug te vinden op www.mevis.nl en op www.jeugdhulpmvs.nl. Basis voor alle verwijzers is dat zij vanaf 1 januari doorverwijzen naar één loket voor jeugdhulp en ondersteuning aan gezinnen.

question-mark-gc072eb4fa_1920Inmiddels is er met diverse netwerkpartners gecommuniceerd over zorgcontinuïteit van cliënten in behandeling en op een wachtlijst, over de contractering van zorgprofessionals en over doorverwijzing van cliënten. 
Basis voor alle verwijzers is dat zij vanaf 1 januari doorverwijzen naar één loket voor jeugdhulp en ondersteuning aan gezinnen. Voor de hulpvrager verandert er niets. Als een jeugdige en/of ouder(s) bij je komt met een hulpvraag, verwijs je door naar Mevis als onderdeel van het wijkteam. Binnen het wijkteam wordt de hulpvrager in contact gebracht met Mevis en gekoppeld aan een vaste contactpersoon. Deze zoekt met de hulpvrager naar de oplossing die nodig is. Eén aanbieder, één gezin en één plan, is het uitgangspunt.