Mevis-talk: start pilot plusteam

In deze rubriek geeft Mevis een update over de laatste stand van zaken en de ups & downs die samengaan met de start van een nieuw consortium. Wat zijn de ervaringen en leerpunten van dit transformatietraject en de nieuwe manier van werken?

03. Nieuwsbrief MAART 2023 - stockbeeld Mevis TalkHet is zover: aanstaande maandag 3 april starten we met een pilot plusteam in Vlaardingen. Een belangrijke stap in de transformatie. We kunnen met het plusteam extra deskundigheid toevoegen aan de wijkteams. 

Wat is het plusteam?

Het plusteam bestaat uit medewerkers van Yulius, Timon, Prokino en ASVZ. Deze organisaties zijn samen met MEE Rotterdam Rijnmond de moederorganisaties van Mevis. De medewerkers in het plusteam hebben o.a. specialistische kennis en expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, gezinsbehandeling, (complexe) scheidingen en (l)vb-problematiek. 

Voordelen

Jeugdprofessionals hebben dan een collega die ze kunnen bellen, die consultatie kan doen of de specialistische behandeling kan overnemen. Er zijn geen drempels om de medewerkers van het plusteam te benaderen. Met het plusteam brengen we de specialist dichter bij het kind en het gezin in de wijk.

We houden jullie op de hoogte van de eerste ervaringen en resultaten van de pilot.
Lees op www.mevis.nl terug wie we zijn en wat we doen.