Mevis-talk

In deze rubriek geeft Mevis een update over de laatste stand van zaken en de ups & downs die samengaan met de start van een nieuw consortium. Wat zijn de ervaringen en leerpunten van dit transformatietraject en de nieuwe manier van werken?

Na een aantal maanden van voorbereiding startte Mevis op 2 januari met de uitdagende transformatieopdracht in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Veel professionals die de overstap maakten naar Scala Jeugdprofessionals – ook nieuwe mensen die in de wijkteams zijn gaan werken – ontmoetten elkaar op 9 en 10 januari in het Delta Hotel in Vlaardingen voor twee introductiedagen. 

Mevis en Scala

Voor lezers die nu denken: hoe zat het ook alweer met Mevis en Scala? Mevis is de coöperatie die de integrale opdracht heeft om alle jeugdhulp uit te voeren in onze drie gemeenten. Van laagdrempelige hulp in de wijkteams tot specialistische hulp (Jeugd GGZ), wanneer nodig. Mevis bestaat uit vier organisaties voor specialistische zorg (Timon, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg) en één organisatie die veel expertise heeft in laagdrempelige zorg (MEE Rotterdam-Rijnmond). 

MEE Rotterdam-Rijnmond heeft de opdracht om de wijkteams vorm te geven en heeft daar een aparte organisatie voor opgericht: Scala jeugdprofessionals. Via Scala kan er gericht geïnvesteerd worden in (de ontwikkeling van) mensen in de jeugdhulp. Programmadirecteur Inge Muis legde dit uit in een eerder interview in de vorige nieuwsbrief uit. 

Nog niet alle wijkteams zijn gevuld; we zoeken hard naar jeugdprofessionals die namens Mevis hulp willen verlenen aan kinderen en jongeren in MVS. Kijk voor meer informatie op de website www.scalajeugdprofessionals.nl

Vallen en opstaan

Zoals iedere transformatie, gaat ook deze met vallen en opstaan. Zo is nog niet op iedere school bijvoorbeeld een jeugdprofessional te vinden. En de privacywetgeving (AVG) levert uitdagende vraagstukken op bij het verkrijgen van toegang tot gegevens van cliënten en de registratie. Ondertussen is het team Procescoördinatoren gestart en worden de laatste contracten met onderaannemers afgerond. Waar dingen niet goed lopen, zoeken we zo snel mogelijk een goede oplossing.

Naamsbekendheid

Voorafgaand en na de start van Mevis hebben we verwijzers, scholen en andere stakeholders via zoveel mogelijk kanalen op de hoogte gebracht van Mevis. In de praktijk merken we dat veel mensen ons weten te vinden, maar dat er toch ook nog mensen zijn die nog niet van Mevis gehoord hebben. Nu Zorgdomein is ingericht voor verwijzing van huisartsen, hebben zij Mevis in ieder geval leren kennen. Wie onverhoopt nog niet met onze boodschap is bereikt, kan op www.mevis.nl teruglezen wie we zijn en wat we doen. 

We zien uit naar het op- en uitbouwen van de samenwerkingen met de netwerkpartners de komende tijd. Alleen samen kunnen we het verschil maken in de levens van kinderen, jongeren en gezinnen!