Het Jeugdmodel in de praktijk van... Ragna Kuiper van IKC De Schakel

Ragna Kuiper is directeur van IKC De Schakel, een van de drie basisscholen in De Westwijk in Vlaardingen. De andere scholen zijn De Wereldwijzer en Prins Willem Alexander (PWA). De drie scholen hebben op verzoek van de gemeente in 2021 een manifest opgesteld waarin staat beschreven wat er de komende jaren nodig is voor de ca 1000 kinderen en hun gezinnen in de Westwijk. “We willen dat 80 procent van de tijd naar de kinderen en ouders gaat en 20 procent naar papierwerk terwijl het nu nog andersom is. Daarbij hebben we op elk van de drie scholen een fulltime professional nodig.”

“We hebben Mevis keihard nodig om kinderen van kansarm naar kansrijk te laten groeien.”

 

Ragna Kuiper"Ik zit niet in een netwerk van het MVS Jeugdmodel, maar heb natuurlijk veel te maken met jeugd hier op onze locatie en ben heel actief bij alles wat er gebeurt in het programma Wij de Westwijk. Dit zou je mijn netwerk kunnen noemen. In oktober ben ik voor de eerste keer bij een presentatie van het MVS Jeugdmodel geweest in de schouwburg in Maassluis. Toen dacht ik: er is nog heel veel werk te doen. Dat is ook gebleken, niet alles loopt gelijk op rolletjes en we hebben op onze locaties heel hard hulp nodig van jeugdprofessionals voor onze kinderen en ouders. Dat hebben we een hele tijd niet gehad.

Multi-problematiek

De drie locaties hebben lange tijd geen jeugdprofessional gehad. Ouders zijn daardoor soms het vertrouwen kwijt geraakt in mogelijke hulp die ze kunnen krijgen. Dus we werken nu heel hard aan het herstel van dat vertrouwen. Ik kon de afgelopen tijd ouders ook echt niets toezeggen. Het was voor mij en onze zorgcoördinatoren een hele uitdaging om beschikbare medewerkers in de wijkteams te vinden die ons konden helpen. Daardoor is veel zorg stil komen te liggen, waardoor problemen zijn verergerd of multi-problematiek is geworden. Tegelijkertijd zijn wij zelf als school oplossingen gaan zoeken en dus eigenlijk het werk gaan doen van jeugdprofessionals.

Doorbraaktafel

We waren blij dat Mevis aangaf dat het goed ging komen. Per 1 februari is er een jeugdprofessional geworven, maar niet fulltime. Terwijl we in het manifest aangeven dat we op elk van de drie scholen in de Westwijk een professional nodig hebben. Ik dacht dat de Westwijk prioriteit heeft, zeker omdat het onderdeel is van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Ik ben heel blij met de toezegging dat we drie fulltime jeugdprofessionals gaan krijgen en ook een psycholoog, specifiek voor onze locaties. Ook om de stap te kunnen maken naar preventie. Dat voelt als een stap dichterbij, maar het moet nog wel ook zo uitwerken. 

We hebben er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Nu we de ruimte krijgen om drie professionals aan te gaan stellen, gaat dat hopelijk meer rust brengen. Ze vormen met zijn drieën een team. Ik heb goede hoop dat ze sneller kunnen schakelen. Met de doorbraaktafel lijkt het laagdrempeliger om te schakelen met andere professionals en zo bijvoorbeeld hulp te krijgen van een orthopedagoog als bijvoorbeeld dieptezorg nodig is.

Van kansarm naar kansrijk 

De grootste verandering die het MVS Jeugdmodel moet gaan brengen is wat mij betreft directere en snellere acties die elkaar opvolgen, concrete hulp en directe betrokkenheid. Dat is mijn verwachting. Mevis heeft echt snel geschakeld. Ik ben positief kritisch. 

Mijn tip aan Mevis is om een manier te zoeken om aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen in de Westwijk. We maken daar afspraken met elkaar in onder andere de onderwijstafels. Mevis heeft een heel grote rol. We hebben Mevis keihard nodig om de komende 20 jaar kinderen en ouders te helpen en van kansarm naar kansrijk te laten groeien. Tegelijkertijd snappen we ook wat een enorm werk er de afgelopen periode al heeft plaatsgevonden om de transitie goed te laten verlopen.” 

Lees hier het Manifest Westwijk (pdf, 700 kb)