Vernieuwing jeugdhulp vanaf 2023 in MVS Hulp voor kinderen zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) zetten een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te verbeteren. De gemeenten willen per 1 januari 2023 één samenwerkingspartner contracteren voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Daarom hebben de gemeenten dinsdag een aankondiging van een aanbestedingsopdracht voor jeugdhulp verstuurd die vanaf vandaag voor iedereen zichtbaar is op TenderNed. Deze stap maakt onderdeel uit van de invoering van het MVS Jeugdmodel.

kind tussen ouders“Kinderen moeten nu vaak lang wachten voor ze hulp krijgen en worden vaak doorverwezen voor gespecialiseerde hulp. Problemen kunnen dan groter worden, terwijl kinderen met lichtere vormen van begeleiding en ondersteuning op school en thuis sneller en beter hulp kunnen krijgen. Wij vinden verandering in de jeugdhulp daarom echt noodzakelijk. En daarbij moet het belang van het kind en het gezin voorop staan”, aldus wethouders Bronsveld (Maassluis), Silos (Vlaardingen) en Van Aaken (Schiedam).

Het MVS Jeugdmodel is de basis voor een fundamentele verandering in hoe de jeugdhulp in de regio georganiseerd wordt vanaf 2023. De drie gemeenten willen jeugdhulp die dichtbij is en die zoveel mogelijk beschikbaar is in de dagelijkse vertrouwde omgeving van kinderen. Daarbij wordt intensief samengewerkt tussen de zorgprofessionals en mensen die hierin voor kinderen en gezinnen een belangrijke rol spelen, zoals ouders, familie, vrienden en scholen. Het MVS jeugdmodel is bedacht vanuit de praktijk, samen met cliënten, organisaties en professionals die zich dagelijks inzetten om hulp en ondersteuning te bieden aan het kind en het gezin. 

Betere hulp dichtbij

Doordat er vanaf 2023 één samenwerkingspartner is die voor alle vormen van jeugdhulp verantwoordelijk is, worden kinderen minder doorverwezen en worden ze sneller geholpen. Wat het kind nodig heeft, staat centraal en de samenwerkingspartner heeft alle ruimte om te kunnen doen wat nodig is. De wijkteams, praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen, gezinsspecialisten in het onderwijs en de professionals in de specialistische jeugdhulp werken straks nauw samen. Kinderen en ouders hoeven daardoor hun verhaal niet onnodig meerdere keren te vertellen en er is geen  doorverwijzing meer nodig.

Continuïteit voor het gezin

Continuïteit in de hulp staat voor de drie gemeenten voorop. Belangrijk is dat kinderen en hun ouders zo min mogelijk merken van de overgang naar de nieuwe organisatie. Zij worden daarom ruim van tevoren geïnformeerd en blijven zo veel mogelijk bij hun vertrouwde hulpverleners. Naar verwachting is in februari 2022 bekend welke organisatie de jeugdhulp gaat verlenen vanaf 2023.

Meer maatwerk en minder papierwerk

Voor professionals in de jeugdhulp betekent de verandering dat ze minder papierwerk hebben, makkelijker met elkaar afstemmen, meer maatwerk kunnen bieden én dat er ruimte ontstaat om te vernieuwen. Omdat de nieuwe samenwerkingspartner  straks met één budget werkt voor alle hulp en ondersteuning, wordt het makkelijker om het geld zo in te zetten dat kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. 

Kosten beheersen

De drie gemeenten verwachten dat ze met het MVS Jeugdmodel ook de kosten beter kunnen beheersen. Ze spreken vooraf met de nieuwe samenwerkingspartner één budget af voor het verlenen van alle benodigde hulp en ondersteuning. Zo is vooraf voor de gemeenten én de samenwerkingspartner duidelijk wat de financiële afspraken zijn.