MVS Jeugdmodel - November 2021

Beste lezer,

Wat zijn de ontwikkelingen binnen het MVS Jeugdmodel? Wat is de huidige stand van zaken? In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van de Terugkoppelbijeenkomst op 26 oktober, kijken we vooruit naar de komende op maandag 13 december en stellen we iemand die betrokken is bij het Jeugdmodel aan u voor. 

Vanaf nu verschijnt de nieuwsbrief elke vier weken, de eerstvolgende kunt u vlak voor de kerstvakantie verwachten. De nieuwsbrief is er om u als betrokkene bij het MVS Jeugdmodel te informeren en te inspireren én u kunt er zelf ook actief een bijdrage aan leveren. Misschien wilt u iemand voordragen voor een kort interview of heeft u een andere tip? Meld het ons! Stuur uw vraag, opmerking of bijdrage per e-mail naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van NIEUWSBRIEF. 

We wensen u veel leesplezier!

OPROEP

We breiden de huidige redactie graag uit met iemand uit het veld, zodat de onderwerpen in de nieuwsbrief aansluiten bij waar ú nieuwsgierig naar bent en behoefte aan heeft. De ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel doen we tenslotte samen, daar hoort bij dat we elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en relevante onderwerpen op een manier die daar bij past. 
Komt u onze redactie versterken? Stuur dan een e-mail naar jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van Redactie Nieuwsbrief. 

Infographic MVS Jeugdhulp - Wat verandert er voor jou en jouw collega's in 2023

Klik op de afbeelding om deze te downloaden als pdf.

Terugkoppelbijeenkomst d.d. 26 oktober 

Dinsdag 26 oktober organiseerde het Programmateam Jeugdhulp MVS een vierde (online) terugkoppelbijeenkomst om u bij te praten over de actuele stand van zaken. Claudia Baljeu, accounthouder Jeugdhulp bij de gemeente Vlaardingen blikte terug op de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en nam ons mee naar de huidige fase van het traject: “Om alle jeugdhulp met ingang van 1 januari 2023 vanuit één partij te kunnen aanbieden is begin oktober de aanbestedingsopdracht verstuurd. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 bekend is welke partij de opdracht krijgt. Aansluitend wordt de nieuwe uitvoeringsorganisatie ingericht. Een van de mogelijkheden om daarover actief te blijven meedenken en brainstormen, is het bijwonen van de inspiratiecafés die we de komende maanden gaan organiseren.” 

Projectleider Anja Krijnberg vult aan: “In de aanbestedingsopdracht zijn randvoorwaarden opgesteld waarmee we anticiperen op de huidige knelpunten. In een periode waarin we nog niet concreet kunnen zijn, is een inspiratiecafé een ideale mogelijkheid om wel met elkaar in gesprek te blijven. Ter voorbereiding op het eerste inspiratiecafé vragen we de werkgroepen die inmiddels hun bijeenkomsten hebben afgerond, hun resultaten hier met alle betrokkenen te delen.”
 
De presentatie van Claudia Baljeu kunt u hier (pdf, 480 kB)  terugvinden. Op www.jeugdhulpmvs.nl vindt u ook alle andere relevante documenten, persberichten en achtergrondinformatie. 

De inspiratiecafés 

We kondigden ze ook in de vorige nieuwsbrief al aan: één van de nieuwe vormen waarin we in deze fase kennis en ervaring willen delen, zijn de inspiratiecafés. Voor deze bijeenkomsten nodigen wij (externe) sprekers uit, of vertegenwoordigers van andere gemeenten om hun ervaringen met een verandertraject op het gebied van jeugdhulp met ons te delen. Tijdens de terugkoppelbijeenkomst benoemde gespreksleider Rishma Harinandan Singh het nut, de waarde en het belang van de inspiratiecafés: “We staan aan de vooravond van de uitvoeringsfase en willen de huidige periode actief benutten om kennis te delen en dilemma’s te bespreken. De inhoud van de inspiratiecafés bepalen we graag met jullie samen. Tips en suggesties kunt u sturen naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl” 

Het eerste fysieke inspiratiecafé stond gepland voor maandag 13 december. Vanwege de huidige coronamaatregelen schuiven we deze door naar dinsdag 18 januari 2022. We weten nu nog niet of deze bijeenkomst wél fysiek kan doorgaan of dat we deze toch ook online gaan organiseren. Daarover informeren we u op een later moment.

Houd u 13 december wel vrij in uw agenda, we willen het jaar graag samen met u afsluiten tijdens een online Terugkoppelbijeenkomst waarbij we terugkijken op afgelopen jaar en vooruitblikken op 2022. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor deze Terugkoppelbijeenkomst.

In de agenda op de website www.jeugdhulpmvs.nl kunt u alle geplande activiteiten terugvinden.

Barbara Smits: “Samenwerken met ouders is de basis voor de begeleiding van kinderen”

De Klimroos_Barbara Smits_bewerkt

Directeur Barbara Smits: “De doelgroep waar we ons op richten zijn kinderen van 4 t/m 17 jaar én hun ouders. Kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding, logeerbegeleiding in de weekenden en individuele begeleiding bij ons op locatie, op school of thuis, is ons hoofdaanbod. Maar als een specifieke situatie vraagt om een andere oplossing, kijken we altijd wat we kunnen doen of organiseren. Ik denk dat dit onze kracht is: ons aanbod is maatwerkgericht. Om een voorbeeld te geven: in het gesprek met ouders merk je soms dat ze echt even ‘op’ zijn en rust op dat moment de enige oplossing is. In plaats van alleen de dagbegeleiding tijdens schoolvakanties te bieden, proberen we de ouders dan extra te ontlasten door een logeermogelijkheid voor het kind te organiseren. Waar mijn drive vandaan komt? Ik denk toch uit eerdere werkervaringen, o.a. als ambulant begeleider bij gezinnen thuis. Onze filosofie is te kijken naar de gezinssituatie in het geheel en te onderzoeken wat in de specifieke situatie het meest wenselijk is. We zijn er echt voor het kind én voor zijn of haar ouders. Als begeleider help je het gezin op weg, maar de ouders moeten het uiteindelijk doen.

Minder eilandjes, meer samenwerken

Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt met De Klimroos en merk dat we ‘goed op de kaart staan’. In die zin heb ik vertrouwen in de fase die we nu doormaken. Maar natuurlijk is het ook voor ons spannend. Hoe gaat het lopen straks in 2023? Welke aanbieder wordt de opdracht gegund? En wat betekent dat voor ons? Een van de grote verbeterpunten in het Jeugdmodel vind ik absoluut de betere toegang tot de zorg die het kind nodig heeft. Gezien de bouwstenen in het model en hoe het momenteel wordt uitgewerkt, heb ik daar alle vertrouwen in. Waar ik op hoop is dat we als specialisten echt meer gebruik gaan maken van elkaars kennis en ervaring. Minder eilandjes, meer samenwerken en beter de verbinding zoeken met elkaar. Altijd vanuit wat het kind nodig heeft. En inzetten op duurzame oplossingen.”