MVS Jeugdmodel - September 2021

Beste lezer,

Met deze eerste nieuwsbrief voor u als betrokkene bij het MVS Jeugdmodel starten we de eerste maand na de zomervakantie direct goed op. Een nieuwsbrief om u te informeren, te inspireren én waar u zelf ook actief een bijdrage aan kunt leveren. Misschien wilt u iemand voordragen voor een kort interview of heeft u een andere tip? Meld het ons! Daarnaast breiden we de huidige redactie graag uit met een betrokkene als u, zodat de onderwerpen in de nieuwsbrief aansluiten bij waar ú nieuwsgierig naar bent en behoefte aan heeft. De ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel doen we samen, daar hoort bij dat we elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en relevante onderwerpen op een manier die daar bij past. 

We wensen u veel leesplezier!

kind tussen ouders header homepage 1920x480

Website online!   

Een website voor alle samenwerkingspartners als belangrijke vindplaats voor alle relevante documenten, persberichten, achtergrondinformatie, een overzicht van deelnemers aan de werkgroepen, etc. Het werd al eerder aangekondigd, nu officieel online: www.jeugdhulpmvs.nl. Deze nieuwsbrief krijgt er uiteraard ook een plek zodat u ‘m altijd kunt teruglezen en ernaar verwijzen. Heeft u tips, nieuws of wilt u een bijdrage leveren als redactielid? Stuur uw vraag, opmerking of bijdrage per e-mail naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van NIEUWSBRIEF.

Praktijkondersteuner Jeugd: “Het is oké om hulp te vragen”

Op de website maken we bovendien plaats voor achtergrondverhalen en relevante interviews met onze samenwerkingspartners. Zo verscheen woensdag 1 september een interview met Praktijkondersteuner Jeugd Sanne van Denzen en huisarts Jasper de Wit in het themakatern Zorg & Ondersteuning als bijlage bij Groot Vlaardingen. Lees hier het hele interview.

Sanne Denzen en Jasper de Wit_C Maarten Roukema_foto 5
Sanne van Denzen: “De huisartsenpraktijk is voor kind en ouders vaak al een vertrouwde plek. Dat maakt onze zorgverlening laagdrempelig.”

Update Programma MVS Jeugdmodel

De afgelopen periode is in de diverse werkgroepen door u hard gewerkt aan het uitwerken van het MVS Jeugdmodel. Van een plan op papier naar een realistisch en gewenst model om effectief mee aan de slag te kunnen. Het Actieplan MVS Jeugdmodel is daarvoor onze basis. Tijdens de twee terugkoppelbijeenkomsten werd stilgestaan bij de ontwikkelingen in de verschillende werkgroepen en de kansen die het MVS Jeugdmodel biedt voor de toekomst. In de laatste terugkoppelbijeenkomst van 15 juni gaf projectleider Anja Krijnberg de aanwezigen een update over de inkoop jeugdhulp. Via deze link een korte samenvatting én het laatste nieuws rondom deze belangrijke volgende fase in het Actieplan.

Terugkoppelbijeenkomsten en Inspiratiecafés

Uw inbreng is en blijft heel belangrijk. Uit het evaluatiemoment tijdens de laatste Terugkoppelbijeenkomst bleek uw tevredenheid over de bijeenkomsten tot nu toe. Wel is er behoefte aan meer concrete terugkoppeling vanuit de werkgroepen. Een van de nieuwe vormen waarin we kennis en ervaring willen delen, zijn de inspiratiecafés. Aan de hand van een thema nodigen we (externe) sprekers uit om hun ervaringen en inspiratie te delen. Tijdens de inspiratiecafés kunnen we nog beter tegemoet komen aan uw vragen. 
De eerstvolgende Terugkoppelbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 oktober. U ontvangt daarvoor de uitnodiging zoals u gewend bent. De inspiratiecafés worden nog gepland, ook daarvoor ontvangt u een uitnodiging. In de agenda op de website kunt u bovendien alle geplande activiteiten terugvinden.

Portret van... Barbara Berkelaar, directeur Stichting Aanzet

20210909_Nieuwsbrief MVS Jeugdmodel_foto Barbara Berkelaar

Vanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?
“De focus van Aanzet ligt op preventie. Door zo vroeg mogelijk – in de kinderopvang, op school en in de thuissituatie – extra te investeren in de kansen van kinderen die het thuis net een beetje minder hebben. En daarom heb ik ook mijn vinger opgestoken om deel te nemen aan de werkgroepen Ondersteunend netwerk en Onderwijs.”

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?
“Ik geloof heel erg in de kracht van het Jeugdmodel. Dat we met z’n allen meer ‘gedwongen’ worden om meer samen te werken met elkaar, maar vooral ook met het onderwijs en ouders. Dat we op een duurzame manier investeren in het voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen. De oplossing zit in het hoofd en het hart van de professionals in de opvang, op scholen en in de wijkteams, de professionals dichtbij het kind.”

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?
“Ik heb niet één inspirator in het bijzonder. De vakmensen, de juffen en de meesters in de opvang en op school, maar natuurlijk ook onze ouderconsulenten, die een stap extra willen doen om het verschil te maken voor kinderen in kwetsbare gezinnen. De mooie gesprekken die ik met hen heb. Daar krijg ik energie van. Van de echte verhalen.”

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?
“We hebben sinds deze zomer een pup in huis en die is nog niet volledig zindelijk. Dus op dit moment kun je me wakker maken voor een nachtelijk rondje met Saar, onze teckel. Lekker eten, een goed glas wijn. Uitwaaien met de kinderen of met vrienden op het strand of in het bos – die combinatie maakt mij sowieso blij.”

Welke brandende vraag heb je?
“Hoe kunnen we bestuurlijk krachten bundelen in het maatschappelijk middenveld om preventie nog effectiever te maken? Wáár wordt die opdracht belegd? Het Jeugdmodel ís een prachtig model, maar de vakmensen moeten uiteindelijk het verschil maken. En die moeten daarvoor de ruimte en de middelen krijgen die ze nodig hebben om hun werk met plezier en aandacht te kunnen (blijven) doen.”