MVS Jeugdmodel – special Netwerkbijeenkomsten 19 & 28 september

Beste lezer,

Twee volledig verzorgde avonden op maandag 19 en woensdag 28 september stonden in het teken van de ontwikkelingen bij het MVS Jeugdmodel. Tijdens de bijeenkomsten introduceerde Mevis zich en gingen we met elkaar in gesprek over de toekomstige samenwerking.

In het sfeervolle theater Koningshof in Maassluis zagen we een zaal met volle tribunes met huidige en toekomstige betrokken professionals bij het MVS Jeugdmodel, waaronder huisartsen, CJG-medewerkers, schooldirecties en IB’ers, wijkteammedewerkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, zorgaanbieders, POH-J’s. Voor sommigen zorgden de bijeenkomsten voor een eerste kennismaking met het MVS Jeugdmodel, voor anderen juist voor een volgende stap in het transformatieproces. Het was een waardevol samenzijn van alle betrokken partijen en professionals uit de leefwereld van kinderen met een hulpvraag in onze gemeenten om samen het MVS Jeugdmodel naar een volgend niveau te brengen.

Voor ieder die er (niet) bij was in deze nieuwsbrief-special een verslag van de bijeenkomsten, een kennismaking met de netwerken en informatie over het vervolg. 

In deze nieuwsbrief:
•    Terugblik op ontmoetingen en verrassend spoken word
•    Zaalgesprek
•    Borrelpraat: positief en kritisch
•    Volle vragen- en ideeënbox!
•    Hoe verder vanaf nu
•    Netwerken en vervolgbijeenkomsten
•    Presentaties en foto’s

thumbnail-150x150 (1)Terugblik op ontmoetingen en verrassend spoken word 

Er was veel belangstelling! Zo’n 200 genodigden per avond vulden de zaal van Theater Koningshof in Maassluis. Voorafgaand aan het inhoudelijke programma, was er een verzorgd buffet in het Atrium. Een moment van ontmoeting, ervaringen delen en vooruitkijken. Hier en daar ontmoetten mensen elkaar voor het eerst in levenden lijve. De setting met de hoge plafonds en grote ramen, zorgde voor een ‘open blik’ op wat er die avond gedeeld werd. Iedereen gaat voor hetzelfde doel en wil de best mogelijke jeugdhulp bieden binnen de drie gemeenten. Die gedachte werd uitgedragen door alle aanwezigen en de sfeer zat er dan ook goed in. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (2)Zaalgesprek 

Het publiek werd op een interactieve manier betrokken bij het programma. Met de Mentimeter-tool konden de aanwezigen via hun smartphone antwoord geven op vier stellingen. Dichtvoorzitter Rik ging met de aanwezigen in gesprek over de reacties. Lees verder

 

 

 

thumbnail-150x150 (4)Borrelpraat: Positief en kritisch 

Belangrijke afsluiter van de avond was de netwerkborrel, met ruimte voor uitwisseling van ervaringen, vragen en ideeën. Alle vragen aan Mevis en andere aanwezige partijen, konden worden gedeponeerd in de vragenbox. Een ideaal moment om na te praten. Ira van Winden van de gemeente Schiedam: “De avond was goed voorbereid en het was leuk om iedereen te ontmoeten. Ik ben hoopvol, positief en kritisch op de toekomst van het MVS Jeugdmodel.” Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (5)Volle vragen- en ideeënbox! 

Op beide avonden kregen de aanwezigen naast een deelnemerslijst ook een blanco kaartje mee. Daarop konden ze hun ideeën, vragen en zorgen kwijt rond het MVS Jeugdmodel. Daar is goed gebruik van gemaakt! Rond de 150 kaartjes zijn in de boxen gegooid met een grote diversiteit aan vragen en opmerkingen, van vragen over de zorgcontinuïteit voor cliënten en baanzekerheid van zorgprofessionals tot aanmeldingen voor de netwerken en suggesties voor een betere samenwerking. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (3)Hoe verder vanaf nu 

In de komende periode wordt het MVS Jeugdmodel stapsgewijs verder gebracht en de dienstverlening van Mevis start vanaf 1 januari 2023. Wat gebeurt er vanaf nu? 
Christine Daskalakis, programmamanager Transformatie van het MVS Jeugdmodel, somde in haar presentatie een paar aandachtspunten op: “We maken samen de slag ‘van binnen, naar buiten’, er vinden werksessies plaats, terugkoppelbijeenkomsten worden gepland en er is schriftelijke informatievoorziening.” De cliënt gaat zo min mogelijk merken van de overgang op 1 januari. Intussen werkt Mevis aan de opbouw van de organisatie. Lees verder

 

 

thumbnail-150x150 (7)Netwerken en vervolgbijeenkomsten 

Het MVS Jeugdmodel krijgt onder andere vorm via netwerken waarin verschillende betrokken partijen uit het veld, (semi-)professionals en Mevis samen een verantwoordelijkheid dragen en waarin de gemeenten faciliteren en zorgen voor de kaders en randvoorwaarden. De betrokken netwerkpartners gaan binnen een netwerk samen aan de slag op een specifiek thema binnen het MVS Jeugdmodel. In de komende weken organiseert ieder netwerk een bijeenkomst. Lees verder 

 

 

thumbnail-150x150 (6)Presentaties en foto’s 

Bekijk nog eens de presentaties en zoek jezelf terug op de foto’s! Lees verder 

 

 

 

Contactgegevens

Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Mevis.
Tekst: Schrijfwerk Andrea Dronk (extern)
Redactie: Henk Kleij (beleidsadviseur Team Jeugd & Onderwijs, gemeente Schiedam), Vivienne Schiks (communicatieadviseur gemeente Maassluis), Gemma Lago (communicatieadviseur MVS Jeugdmodel), Diana Langerak (marketing- en communicatieadviseur bij Mevis)