MVS Jeugdmodel – September 2022

Beste lezer,

De maand september staat voor een nieuw seizoen, voor een frisse start na de vakantieperiode. Samen met u – als betrokkene binnen het MVS Jeugdmodel – kijken wij uit naar de eerste netwerkbijeenkomst op voorkeursdatum 19 of 28 september. 

Tijdens de bijeenkomst in Theater Koningshof in Maassluis maakt u onder andere kennis met Inge Muis, de nieuwe programmadirecteur van Mevis. Met onderstaand kennismakingsinterview stelt zij zich alvast aan u voor. Verder in deze nieuwsbrief een visuele introductie van de vijf organisaties binnen Mevis. We sluiten af met de vaste rubriek Portret van… Dit keer maakt u (nader) kennis met  Claudia Baljeu, accounthouder en coördinator Jeugd bij de gemeente Vlaardingen.

Veel leesplezier en graag tot maandag 19 of woensdag 28 september.

Oproep

Met deze nieuwsbrief informeren en inspireren wij u als betrokkene bij het MVS Jeugdmodel. Binnen de redactie maakt Miranda van der Ven vanaf deze maand plaats voor haar collega Henk Kleij, beleidsadviseur Team Jeugd & Onderwijs bij de gemeente Schiedam. Met elkaar delen we nieuws waar ieder in ons netwerk nieuwsgierig naar is en behoefte aan heeft. Tips blijven daarom van harte welkom. Misschien wilt u iemand voordragen voor een kort interview? Meld het ons! Stuur uw vraag of bijdrage per e-mail naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van NIEUWSBRIEF.

Maak kennis met de organisaties binnen Mevis

Mevis is een samenwerkingsverband van Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino. Hieronder een korte introductie van MEE en ASVZ aan de hand van een foto: waar staat de organisatie voor? Verderop in de nieuwsbrief volgen Timon, Yulius en Prokino.

8_Nieuwsbrief SEP_MEE op Weg helpen_foto Marc Scheltens_klein
MEE op Weg, één van de projecten van MEE Rotterdam om onder andere jongeren (weer) zelfstandig te leren reizen. © Marc Scheltens

8_Nieuwsbrief SEP_foto ASVZ_klein
ASVZ biedt zorg en ondersteuning aan iedereen met een verstandelijke beperking. © Mirjam de Jong 

“Als je samenwerkt kom je verder”

Met ingang van 15 juli is Inge Muis de nieuwe programmadirecteur van Mevis. Wie is zij, waar komt ze vandaan en wat heeft nu – in aanloop naar januari 2023 – haar prioriteit? Onderstaand stelt zij zich aan u voor.

8_Nieuwsbrief SEP_foto Inge Muis

“Ik ben geboren en opgegroeid in Schiedam, later in Sliedrecht. Na mijn studie Algemene Letteren in Utrecht werkte ik een aantal jaar als kleine zelfstandige in de kunst- en cultuursector. Ontzettend leuk en waardevol – de creatieve sector heeft absoluut mijn hart – wel vond ik het lastig een voor mij prettige balans te vinden in het ondernemerschap en puur bezig zijn met de inhoud. En ik vroeg me af: hoe kan en ga ik mij verder ontwikkelen? Ik koos voor het verlengde van mijn studie – communicatie en marketing en specialiseerde me in fondsenwerving. Vanaf het begin af aan bij organisaties in de gezondheidszorg. Met mijn partner woonde ik ondertussen in Rotterdam. Op een dag liepen we samen door de stad toen mijn blik bleef hangen op een passerende tram en een uitnodigende vacaturetekst bij Bouman GGZ. ‘Dat lijkt mij nou een mooie organisatie om voor te werken,’ zei ik tegen mijn man. Achteraf een bijzondere toevalligheid, ik heb er jarenlang met veel plezier gewerkt. Ook na de fusie met Delta psychiatrisch centrum tot Antes. De afgelopen twee jaar was ik regiodirecteur bij iHUB, een aanbieder voor jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak. Ik hou van pionieren. En dan vooral binnen maatschappelijke organisaties. Ik wil mensen, diensten en kwaliteiten samenbrengen. Als je met elkaar werkt, echt samenwerkt, kom je verder.

Realistische afspraken

Mijn keuze voor Mevis is zowel inhoudelijk als organisatie-gedreven. De wens en de motivatie om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren, met de nadruk op: er eerder bij zijn. En het vormgeven van een nieuwe organisatie waarmee we dat kunnen bereiken. Mijn eerste weken stonden vooral in het teken van kennismaken. Allereerst met de vijf organisaties binnen Mevis en de drie gemeenten. Vanaf het eerste moment merk en voel ik goede energie en vertrouwen,  de vijf partijen zijn aanvullend en we hebben realistische afspraken gemaakt. In 2023 zetten we de eerste stappen en zorgen we ervoor dat de wijkteams goed gevuld zijn met de juiste expertise. We zorgen daarbij voor een geruisloze overgang voor cliënten. Bij het vormgeven van een nieuwe organisatie gaat het over uiteenlopende onderwerpen. Dus is het zaak de rode draad continu scherp te houden: wáár doen we het voor. Tijdige, passende en effectieve zorg en ondersteuning voor het kind en de jongere. Dát staat bij alle keuzes bovenaan.

Waar ik naar uitkijk? Voor de korte termijn vooral naar het neerzetten van een mooi klein team, met wie ik alles wat ons te doen staat, sámen kan uitvoeren. En naar de ontmoetingen tijdens de netwerkbijeenkomsten op 19 en 28 september. Hoe staan alle betrokkenen er in en hoe brengen we de verschillende perspectieven bij elkaar. Samen hebben we veel kennis, kwaliteit, ervaring en motivatie om het juiste te doen. Daar geloof ik in.”

Maak kennis met de organisaties binnen Mevis

8_Nieuwsbrief SEP_foto Timon_sep 2022
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

8_Nieuwsbrief SEP_foto Yulius_klein
Yulius biedt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Specifiek binnen Mevis bieden wij specialistische ggz, in gezamenlijkheid met andere ggz-organisaties. ©AssiéFotografie

8_Nieuwsbrief SEP_foto Prokino_klein

Wij staan voor goede jeugdzorg. Prokino Zorg begeleidt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Of die begeleiding/behandeling thuis, op school, op de opvang of in één van onze woonvoorzieningen nodig is; bij Prokino Zorg ben je altijd in goede handen.

Portret van… Claudia Baljeu, accounthouder en coördinator Jeugd bij de gemeente Vlaardingen

8_Nieuwsbrief SEP_foto Claudia Baljeu

Vanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?

“Ik ben coördinator en accounthouder voor de jeugdhulp in Vlaardingen en verantwoordelijk voor het account van de regionale jeugdhulp Rijnmond. Ik ondersteun en adviseer de wethouder bij vraagstukken over de specialistische jeugdhulp, neem deel aan diverse overleggen en werkgroepen met ambtenaren uit de Rijnmondregio. Sinds 2019 maak ik deel uit van het programmateam MVS Jeugdmodel en ben ik samen met de collega’s van Schiedam en Maassluis verantwoordelijk voor de overgang en implementatie ervan. Vanuit mijn functie ben ik dus vanaf het eerste begin betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe MVS Jeugdmodel."

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?

"Na mijn opleiding sociologie ging ik al snel met jeugdigen en jongvolwassenen werken, eerst in Rotterdam als projectleider van diverse re-integratie trajecten en als beleidsadviseur Armoedebeleid en vanaf 2007 bij de gemeente Vlaardingen als ketenregisseur. Al in mijn eerste functie leerde ik: hoe eerder je dagbesteding, inkomen, welzijn en onderdak op orde hebt, hoe meer jongeren in staat zijn wat van hun leven te maken. Je kunt pas echt aan iets bouwen als de basis goed is. Samen met het accounthouderschap voor de specialistische jeugdhulp is het zaadje geplant om een wezenlijke bijdrage te willen leveren aan de organisatie van de jeugdhulp. Waarbij voor mij voorop staat dat de basis op orde is, de juiste zorg op de juiste plek moet kunnen worden  aangeboden en dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning aan ouders en gezinnen." 

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?

"Dat de zorg soms ánders kan, dát is mijn grote inspiratiebron. En de professionals en ouders die daarin vooroplopen. Collega’s zowel als gedreven initiatiefnemers in de stad die net buiten de kaders kijken, niet alleen naar het aanbod dat er op dat moment is, maar zich steeds afvragen: ‘Wat is het beste voor dit kind, voor deze jongere?’ Mensen die voorop lopen en de schouders eronder zetten. Zij zijn mijn inspiratoren. En die mensen kom ik overal tegen in Vlaardingen." 

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

"Pudding met bessensap! Sowieso voor lekker eten. Maar toch ook voor mijn werk als dat nodig is. Mijn telefoon staat nooit uit."

Welke brandende vraag heb je?

"Ik heb niet zozeer een brandende vraag, wel weet ik wat ik zou wíllen. De mogelijkheid voor meer initiatieven in de wijk en deze op grotere schaal oppakken. Bijvoorbeeld het creëren van een opvangplek in de wijk voor jongeren in een lastige of moeilijke thuissituatie. Hen een veilige en prettige plek in de eigen wijk kunnen bieden, als time-out, om rustig huiswerk te kunnen doen, te leren koken en samen te sporten. De ideeën zijn er. Ik gun elk kind zo’n plek vlakbij huis, in de eigen wijk. Meer een vraag dus die mij op dit moment bezighoudt. Hoe we dit kunnen realiseren."