MVS Jeugdmodel – Januari 2022

Update ontwikkelingen aanbesteding Jeugdhulp MVS

Beste lezer,

We starten deze eerste nieuwsbrief van 2022 met een update van de aanbesteding  Jeugdhulp MVS. Op 22 december 2021 sloot de inschrijving voor deze aanbesteding. In deze aanbesteding zijn geen geschikte inschrijvingen ingediend. De Aanbestedingswet biedt nu de mogelijkheid om een ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ te starten. Lees meer 

Ook nemen we u in deze Nieuwsbrief nog even mee terug naar de online Terugkoppelbijeenkomst van maandag 13 december. Samen met de drie MVS-wethouders – Corine Bronsveld, Jacky Silos en Patricia van Aaken – blikten we terug op de ontwikkelingen binnen het MVS Jeugdmodel van het afgelopen jaar. Naast het driegesprek met de wethouders, was er een interview met Gert-Jan van Aalten, adjunct-directeur van de Ericaschool in Vlaardingen over zijn ervaringen uit de praktijk. 
Miranda van der Ven, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs in Schiedam, blikte vooruit. Hoe gaan we verder in 2022 met het uitwerken en concretiseren van het MVS Jeugdmodel? We sluiten de nieuwsbrief af met de vaste rubriek Portret van… Dit keer maakt u kennis met Peter Ottens, oprichter en directeur van YETS Foundation in Schiedam.

Deze nieuwsbrief verschijnt elke vier weken en is er om u als betrokkene bij het MVS Jeugdmodel te informeren en te inspireren. En u weet, u kunt er zelf ook actief een bijdrage aan leveren. Misschien wilt u iemand voordragen voor een kort interview of heeft u een andere tip? Meld het ons! Stuur uw vraag, opmerking of bijdrage per e-mail naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van NIEUWSBRIEF. 

Voor nu wensen we u veel leesplezier!

Update ontwikkelingen aanbesteding MVS Jeugdhulp 

Op 8 oktober 2021 zijn de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) een aanbesteding gestart met als doel om vanaf 1 januari 2023 het grootste deel van de jeugdhulp middels een integrale opdracht in te kopen bij één uitvoeringspartner. 

Op 22  december 2021 sloot de inschrijving voor deze aanbesteding. In deze aanbesteding zijn geen geschikte inschrijvingen ingediend. De Aanbestedingswet biedt nu de mogelijkheid om een ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ te starten.

De gemeenten hebben de twee consortia die hebben aangegeven serieuze interesse te hebben in de integrale opdracht hiervoor uitgenodigd. Deze onderhandelingsprocedure vindt plaats binnen de kaders van het koersdocument MVS Jeugdmodel. 

Vertrouwelijkheid is daarbij uitermate van belang. Het is dan ook niet mogelijk om gedurende deze procedure naar buiten toe te communiceren. Zodra dit wel kan, zullen we u als betrokkene van het MVS Jeugdmodel uiteraard meteen informeren. 

We hebben er vertrouwen in dat we met deze aanpak de juiste stappen zetten om tot een passende oplossing te komen die recht doet aan het MVS Jeugdmodel in het belang van het kind en het gezin. Ondertussen werken we verder om samen met u en alle andere betrokkenen  het MVS Jeugdmodel te concretiseren en verder uit te werken naar de praktijk. 

20211213_Terugkoppelbijeenkomst via Teams (002)

Patricia van Aaken, wethouder Schiedam: “Ons MVS Jeugdmodel geeft mij het vertrouwen dat het echt beter kan” 

“Het is een proces van samen,” zo begint Corine Bronsveld, wethouder Maassluis, haar terugblik op het afgelopen jaar. “Wat is ervoor nodig om het goede te doen en het ook goed te doen. Na de inventarisatiefase-waarom halen we niet uit de jeugdzorg wat nodig is, waar lopen zorgaanbieders, ouders en kinderen tegenaan en wat is er voor nodig om de jeugdzorg wél te laten slagen – breekt nu een fase aan waarin alles steeds concreter wordt.”

Jacky Silos, wethouder Vlaardingen: “De samenwerking op deze schaal is niet vanzelfsprekend. Ons doel is steeds leidend geweest. Het gaat niet goed met de jeugdhulp zoals het nu is ingericht en dat moet absoluut beter. Dat maakt ons samen een sterke beweging. De betrokkenheid is enorm en we leren van inspirerende voorbeelden, bijvoorbeeld waar zorg en onderwijs bij elkaar worden gebracht. Door meer op tafel te durven leggen, met elkaar in gesprek te blijven, kunnen we oude patronen doorbreken.” 

Patricia van Aaken, wethouder Schiedam: “Basisschool De Poldervaart voor speciaal basisonderwijs is een helder voorbeeld van niet in hokjes denken. De jeugdhulp is daar heel dichtbij op de school zelf georganiseerd. Ons MVS Jeugdmodel geeft mij het vertrouwen  dat het echt beter kan. De tijd en energie die we er met elkaar insteken is gigantisch. We zijn deze weg ingeslagen omdat we geloven dat het beter kan. Nu volhouden en realiseren.”

“Breng de wereld van het onderwijs meer in verbinding met de wereld van de jeugdzorg”

Gert-Jan van Aalten, ruim veertig jaar werkzaam in het onderwijs, is adjunct-directeur van de Ericaschool in Vlaardingen. Gespreksleider Rishma Harinandan Singh, vraagt hem naar zijn bevindingen in de werkgroep Veiligheid. 

“We hebben grote verwachtingen van het MVS Jeugdmodel, ik ook. Tegelijkertijd zie ik hoe veel gespecialiseerde aanbieders op dit moment al stappen zetten in die richting: jeugdzorg aanbieden in de meest brede zin. Veiligheid is de basis voor elk kind. Thuis, op school, in de opvang en in de vrije tijd. Veiligheid creëren is altijd gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel onderwijsinstellingen als jeugdzorg. Er ligt al een grote infrastructuur in de regio. Alleen bestaat die vaak uit losse segmenten. Het zijn soms ook eilandjes op zichzelf die elkaar niet goed weten te vinden. Hoe staan die verschillende instanties met elkaar in verbinding? Waar begin je als je een concrete hulpvraag hebt? Een vraag die niet direct gaat over mishandeling of huiselijk geweld. Ik ben ervan overtuigd dat alle professionals – vanuit hun eigen perspectief – hun werk doen met de beste intenties. Om te proberen onze verantwoordelijkheden te delen met ouders en te zorgen dat we kinderen een goed perspectief bieden, moeten professionals in het onderwijs en in de zorg elkaar gemakkelijk kunnen vinden.

Weet wie je waar kunt vinden

Mijn wens is heel pragmatisch: maak een soort plattegrond of topografie van alle onderwijs- en jeugdzorginstellingen. Een overzicht van alle contacten binnen de regio, gerelateerd aan de bouwstenen van het Jeugdmodel, zodat je weet wie je waar kunt vinden. En blijf fundamentele vragen stellen. Hierbij verwijs ik graag naar wijze woorden van Herman Tjeenk Willink, oud-informateur en minister van Staat. In zijn boek Groter denken, kleiner doen doet hij een naar mijn idee belangrijke oproep: kom in verzet tegen alle regels en modellen die professionaliteit schaden. Stel fundamentele vragen: wat houdt mijn professionaliteit in? Wat betekent het om politieagent te zijn, of zorgmedewerker? Welke ruimte krijg ik om relaties aan te knopen met cliënten en om hen als professional optimaal van dienst te zijn? Het boek gaat in essentie over het nastreven en bereiken van balans. Tussen overheid en burgers, tussen markt en overheid, tussen maatschappelijke instellingen en de mensen waarvoor deze in het leven zijn geroepen. Groter denken, kleiner doen en vooral dat kleinere doen moet je doen in het grotere deel.”

Oproep

NB Op www.jeugdhulpmvs.nl staat een lijst met contactpersonen en -gegevens van betrokkenen bij het MVS Jeugdmodel. Een oproep aan u: geef uw gegevens door via jeugdhulpmvs@maassluis.nl. Zo kunnen we de lijst steeds completer maken en weten we elkaar makkelijker te vinden. 

Aanpak 2022: Anders doen! 

Een nieuwe fase in de ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel is aangebroken. Dit jaar gaan we de onderdelen uit het koersdocument samen tot leven brengen. Het is het jaar waarin we echt een transformatieopdracht hebben met elkaar. Dat gaat over afspraken maken hoe we anders met elkaar gaan samenwerken. Het gaat ook over anders denken, een andere (lerende) cultuur met elkaar opbouwen, over je eigen grenzen durven en willen kijken. En vooral: anders doen! 

De transformatieopdracht vraagt om een netwerkaanpak waarin elkaar opzoeken en het delen van kennis en ervaringen een belangrijke plaats innemen. We komen er binnenkort bij u op terug om deze aanpak samen met u vorm te geven en verder concreet te maken. 

Slide uit presentatie

Oproep: geef uw suggesties en ideeën 

Heeft u suggesties die u graag met ons wil delen? Is er een thema dat volgens u prioriteit heeft? Wat hebben we nodig om de transformatie voor elkaar te krijgen? Uw ideeën en suggesties kunt u sturen naar jeugdhulpmvs@maassluis.nl.” 

Portret van... Peter Ottens, oprichter YETS1) Foundation

YETS_Peter Ottens_Soul2Soul Photography2_klein (002)

Vanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?

“In de eerste nieuwsbrief vertelde Barbara Berkelaar op deze plek dat Stichting Aanzet zich richt op preventie. En dat is precies ook de focus van YETS Foundation. Wij richten ons echter specifiek op kwetsbare jongeren van 12 t/m 16 jaar, jongeren bij wie een sterke thuisbasis ontbreekt en die geen of weinig rolmodellen hebben.” 

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?

“In de wijk in Schiedam waar ik ben opgegroeid merkte ik dat veel leeftijdgenoten niet zo’n warme thuisbasis hadden als ik. En als er dan ook rolmodellen ontbreken, mensen die er onvoorwaardelijk voor je zijn en waar je je aan kunt optrekken, ligt maatschappelijke uitval op de loer. Ik heb ervaren dat je met aandacht, liefde en discipline veel kunt betekenen voor jongeren. De kennis en ervaringen bij YETS wil ik graag delen met andere betrokkenen en partners binnen het Jeugdmodel.”

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?

“Mijn basketbalcoach in Amerika. Hij was superstreng maar creëerde tegelijkertijd een cultuur waar je bij wilde horen. Kunnen zijn wie je bent, een veilige omgeving en onvoorwaardelijke liefde waren daarbij de basis. En dat hij er echt voor je was. Zijn volledige beschikbaarheid en wat dat doet met jongeren, is mijn directe inspiratiebron voor YETS.” 

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

“Ik ben heel enthousiast over veel dingen, maar wat ik op dit moment in mijn leven het allerbelangrijkst vind is klaarstaan voor jongeren die het nodig hebben. En ja, die mogen me ook ’s nachts bellen. Ik ben me heel bewust van mijn privileges en weet dat een warm huis en een gevulde koelkast lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dus als ik van betekenis kan zijn voor jongeren in moeilijke omstandigheden, doe ik dat met hart en ziel.”

Welke brandende vraag heb je?

“Mijn aandeel binnen het MVS Jeugdmodel is tot nu toe vrij beperkt en inhoudelijk heb ik dan ook nog niet heel veel opmerkingen of vragen. Toch is er wel een zorg, een  vraag die mij vanaf de startfase van het model bezighoudt: hoe gaan we er met elkaar écht voor zorgen dat de bouwstenen op papier – zoals zo min mogelijk verschillende hulpverleners per kind – ook echt praktisch uitvoerbaar worden.”

1)YETS (Youth Empowerment Through Sports)