MVS Jeugdmodel – April 2022

Beste lezer,

Vandaag – donderdag 21 april – maken we met plezier en trots de naam bekend van de uitvoeringspartner voor het MVS Jeugdmodel! Met dit heugelijke nieuws beginnen we uiteraard deze nieuwsbrief. Volgende maand volgt een nadere kennismaking en zoomen we verder in op het netwerkgericht samenwerken.

Eerst de jongeren écht zien en horen en vervolgens kijken wat ze aan ondersteuning nodig hebben. Dat is de maatwerkaanpak waarmee welzijnsinstelling E25 goed afgestemde en efficiënte zorg kan bieden. Marc Dijkhuizen, teamleider Buurtsport & Jongerenwerk, vertelt er over in deze nieuwsbrief. 
We sluiten af met de vaste rubriek Portret van… Dit keer maakt u kennis met Karin van der Velden, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)O.

Veel leesplezier en graag tot volgende maand!

OPROEP 

Deze nieuwsbrief verschijnt elke vier weken en is er om u als betrokkene bij het MVS Jeugdmodel te informeren en te inspireren. We blijven schrijven over onderwerpen die aansluiten bij waar ú nieuwsgierig naar bent en behoefte aan heeft. Tips blijven daarom van harte welkom. Misschien wilt u iemand voordragen voor een kort interview? Meld het ons! Stuur uw vraag of bijdrage per e-mail naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van NIEUWSBRIEF.

Mevis nieuwe partner MVS Jeugdhulp

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) maakten donderdag 21 april bekend dat Mevis de nieuwe samenwerkingspartner is geworden voor alle vormen van jeugdhulp vanaf 2023. Mevis is een consortium bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. Met het ondertekenen van een groot presentatiebord bezegelden de MVS-wethouders en de Mevis-bestuurders deze belangrijke volgende stap in de invoering van het MVS Jeugdmodel. 

Mevis-bestuurder Hannie Olij (Timon): ”Deze intensieve vorm van samenwerking voor de jeugdhulp in MVS, waarin gemeenten en Mevis echt sámen aan het roer staan en gezamenlijk de verantwoording dragen, is uniek in Nederland. We zien uit naar de vruchten die kinderen, jongeren en ouders in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hiervan na verloop van tijd kunnen gaan plukken.”

Demissionair wethouder Patricia van Aaken (Schiedam) over de nieuwe samenwerkingspartner: “Met Mevis hebben we een stevige partner om ons MVS Jeugdmodel vorm te geven en de jeugdhulp in onze regio dichtbij het kind en het gezin te organiseren. Om dat te bereiken is een grote omslag noodzakelijk. We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking, waarin we dit met elkaar gaan realiseren.”

MVS Jeugdhulp ondertekening groepsfoto buiten

Foto-onderschrift: Op de foto van links naar rechts: Corine Bronsveld (Gemeente Maassluis), Kåthe Laumans (Prokino Zorg), Patricia van Aaken (Gemeente Schiedam), Marco de Bruin (Yulius), Jaap de Gruijter (ASVZ),Richard Scalzo (MEE Rotterdam Rijnmond), Jacky Silos (Gemeente Vlaardingen), Hannie Olij(Timon). Fotografie: Angelique van Woerkom.

Minder papierwerk, meer maatwerk

Vanaf 1 januari 2023 verzorgt Mevis de jeugdhulp in de MVS-gemeenten. Mevis wordt daarmee een belangrijke samenwerkingspartner voor scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties en andere partijen in de gezinsomgeving. Zo krijgen kinderen en gezinnen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp die aansluit op wat zij nodig hebben, aansluit op hun interesses en talenten én die op elkaar is afgestemd. 
Voor professionals betekent het werken via Mevis: makkelijker onderling afstemmen, zoeken naar nieuwe oplossingen, meer maatwerk bieden en minder papierwerk. 

De gemeenten en het consortium gebruiken de komende periode om de samenwerking verder uit te werken. Inwoners merken op korte termijn nog weinig van het besluit: het begint met veranderingen ‘achter de schermen’. Voorop staat de continuïteit van de ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Wijkteammedewerkers en cliënten krijgen tijdig informatie over wijzigingen. 

Kennismakingsbijeenkomst

Om dit moment met z’n allen te vieren en kracht bij te zetten organiseert Mevis over een tijdje een kennismakingsbijeenkomst voor alle betrokken netwerkpartners, jeugdhulporganisaties, wijkteammedewerkers en MVS-gemeenten. Meer info volgt per mail en via de website www.jeugdhulpmvs.nl. Bent u erbij?

Marc Dijkhuizen: “We luisteren naar wat jongeren leuk vinden om te doen. Dáár beginnen we mee”

5_Nieuwsbrief APR_E25_team buurtsportcoaches
Fotobijschrijft: Het team buurtsportcoaches in Maassluis, met links voor Marc Dijkhuizen, teamleider Buurtsport & Jongerenwerk

Als terugkerend onderdeel in onze nieuwsbrief, stellen we regelmatig een aanbieder in de MVS-gemeenten aan u voor. Deze keer is dat E25 (voorheen Welzijn E25), een organisatie die met hun specifieke aanpak veel bereikt bij het stimuleren en ondersteunen van jongeren.  

Marc Dijkhuizen: “E25 biedt met haar activiteiten en ondersteuning een stevig fundament voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar. Dat doen we door onder andere het organiseren van (sport)evenementen, door nauw samen te werken met lokale verenigingen en onderwijs, het opzetten van speciale programma’s voor bijvoorbeeld het bestrijden van overgewicht en in het algemeen: het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Het jongerenwerk is opgedeeld in accommodatie-gericht werk – vooral vanuit jongerencentrum In Blik en ambulant jongerenwerk waarbij we de straat op gaan en contact leggen en onderhouden met buurtbewoners en jongeren. 

De basis van onze aanpak? We vragen kinderen en jongeren niet naar welk probleem er speelt, maar vragen ‘wat vind jij leuk om te doen?’ Uit ons brede aanbod aan activiteiten – van sporten of muziek maken tot koken – kunnen we altijd iets bieden waar het kind blij van wordt. Specifiek gedrag pikken we op en van daaruit kijken we wat hij of zij verder nodig heeft. Dat kan een individuele coach zijn of meer specialistische ondersteuning.

5_Nieuwsbrief APR_E25_BS Loek

Dichtbij jongeren

Een belangrijke pijler in ons werk zijn de gym- en sportlessen die we aanbieden:  in Maassluis verzorgen we op elf basisscholen alle gymlessen. Juist omdat we actief zijn op nagenoeg alle scholen – vanaf kleutergym tot naschoolse wijkactiviteiten – zijn kinderen bekend met ons. We kennen de kinderen en de leerkrachten. Zo bouwen we spelenderwijs een vertrouwensband op.

Ik ben nu bijna 18 jaar werkzaam bij E25. In 2005 begon ik als 17-jarige stagiair bij de afdeling jongerenwerk in het Westland, heb daar de buurtsportactiviteiten opgezet en de organisatie mogen mee helpen ontwikkelen tot wat het nu is. Een organisatie waar we een compleet pakket kunnen aanbieden: vanaf de vraag ‘wat vind je leuk?’ tot aan concrete jeugdhulpverlening. Het lukt ons om dicht bij de jongeren te staan. Hen te zien groeien en te zien ontwikkelen. Ik ben heel blij daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Meer lezen over de aanpak en activiteiten van E25? Kijk op www.welzijne25.nl

5_Nieuwsbrief APR_E25_jongerenwerk

Portret van... Karin van der Velden, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord V(S)O

Karin van der Velden_directeur Samenwerkingsverband nwn_foto 1

Vanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?

“Om ervoor te zorgen dat we als samenleving passend onderwijs kunnen bieden aan álle kinderen zijn in 2012 regionale samenwerkingsverbanden opgericht voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingsverband – Nieuwe Waterweg Noord – stimuleert en ondersteunt scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Vanuit die taak liepen we steeds meer aan tegen de ontoereikende samenwerking tussen de diverse organisaties en partijen die daar een rol in spelen – in het bijzonder onderwijs en jeugdzorg. Door dit nadrukkelijk aan te geven bij de MVS-wethouders zijn we vanaf het eerste begin betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe MVS Jeugdmodel.”

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?

“Optimale samenwerking en samenhang tussen alle netwerkpartners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zodat we onze taak écht kunnen waarmaken: een passende onderwijsplek voor elk kind.” 

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?

“Inspiratie haal ik uit de kinderen en jongeren die het niet gemakkelijk af gaat. Uit hun flexibiliteit en enorme veerkracht. En hoe ze met passende ondersteuning, wél verder kunnen, zich verder kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om je steeds te realiseren dat je in het onderwijs werkt met het kostbaarste dat ouders hebben.” 

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

“Muziek en dansen. Ik ga graag naar een live optreden. Natuurlijk kon dat afgelopen tijd wat minder, maar hee, thuis kun je óók dansen!” Lachend: “Ik kom uit een echte dansfamilie. Op zaterdag eten we als gezin regelmatig bij mijn ouders. Steevast zet mijn vader na het eten dan een plaatje op. Het fijne aan muziek en dansen? Het plezier en de liefde ervoor gaat door alle lagen van de samenleving heen. Dat is prachtig om te zien.” 

Welke brandende vraag heb je?

“Is er al iemand uit de aanbesteding gekozen? Dát is waar het nu om gaat. Januari 2023 komt dichterbij en dan moet er iets stevigs staan om mee aan de slag te kunnen . Ik kan niet wachten om er samen met het consortium iets moois van te maken.”