Alle jeugdhulp straks vanuit één partij

Belangrijke stap in het bieden van hulp en ondersteuning dichtbij

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben vandaag besloten alle vormen van jeugdhulp vanaf 1 januari 2023 bij één partij in te kopen. In de aanbestedingsopdracht worden dus ook de onderdelen jeugd en gezin van de wijkteams meegenomen, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de gezinsspecialisten in het onderwijs, en het zogeheten flexibel team met specialisten in de jeugdhulp. Met dit besluit zetten de gemeenten een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te verbeteren.

Eén partij voor alle vormen van jeugdhulp                                                                                      

Vanaf 1 januari 2023 kopen de MVS-gemeenten het grootste gedeelte van de  jeugdhulp in de regio in bij één partij. Deze partij -naar verwachting  een combinatie van meerdere organisaties -  is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp aan jeugdigen en gezinnen. De gemeenten verwachten dat kinderen en gezinnen hierdoor zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp krijgen, die aansluit op hun vraag én op elkaar is afgestemd. Voor partijen in de omgeving van gezinnen, zoals scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties, wordt het samenwerken met jeugdhulporganisaties makkelijker en overzichtelijker. Daarnaast verwachten de drie gemeenten dat ze door met één partij te werken  de kosten beter kunnen beheersen.

Uitbreiding hulp door wijkteams

Uitgangspunt is dat in de toekomst meer hulp direct vanuit het wijkteam plaatsvindt en gezinnen minder worden doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Vuistregel is dat kinderen straks voor 80% geholpen worden door professionals uit het wijkteam en slechts in 20% van de gevallen het inzetten van specialistische jeugdhulp nodig is. Daarvoor zijn dan meer mensen en meer verschillende expertises nodig in het wijkteam. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat er een goede aansluiting blijft bij de hulpverlening aan volwassenen. Het gezin staat immers centraal bij de jeugdhulp. Wat het besluit concreet betekent voor de huidige wijkteams is in de drie gemeenten verschillend en op dit moment nog niet uitgewerkt.

Continuïteit in hulpverlening

Cliënten merken op korte termijn niet veel van het besluit: het gaat om veranderingen ‘achter de schermen. Continuïteit in de hulpverlening aan jongeren en gezinnen is voor de drie gemeenten van groot belang. Cliënten kunnen wel andere namen van organisaties tegenkomen. Op langere termijn ondervinden cliënten de voordelen: de samenwerking tussen de betrokken hulporganisaties verloopt soepeler. Daarnaast worden lichtere vormen van jeugdhulp en specialistische jeugdhulp vanuit één partij georganiseerd en daardoor toegankelijker en dichterbij. Doordat cliënten sneller en beter geholpen kunnen worden, zullen problemen van cliënten minder escaleren. 

Planning

De aanbesteding start in de tweede helft van dit jaar en de verwachting is dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 bekend is welke partij de opdracht krijgt.

MVS Jeugdmodel       

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan in 2023 werken met een nieuw jeugdmodel. De gemeenten willen een goede start en een goede toekomst voor kinderen door hulp voor het kind en het gezin zoveel mogelijk dichtbij in hun eigen omgeving en leefwereld te organiseren. Waar nodig sluit een specialist hierop aan. Afgelopen december hebben de drie gemeenten ingestemd met het koersdocument waarin de hoofdlijnen van het jeugdmodel beschreven zijn.